Szukaj

REMONDIS Medison Sp. z o.o.

Puszkina 41,
42 530 Dąbrowa Górnicza, Polska
T +48 323 520 313
F +48 323 520 314
infonoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy


REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

Hetmańska 120,
35 078 Rzeszów, Polska
T +48 17 773 55 60
F +48 17 773 55 61
sekretariatnoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy


REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o.

Powstańców Styczniowych 9,
32 500 Chrzanów, Polska
T +48 32 352 03 13
boknoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy

 • deutsch
 • english
 • nederlands
 • français
 • español
 • italiano
 • deutsch
 • 中文
 • 中文

Zarządzanie Jakością REMONDIS Medison.

REMONDIS Medison prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów a także przetwarzania odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu osiągnięcia korzyści wszystkich stron zainteresowanych.

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ REMONDIS Medison obejmuje zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne od państwowych i prywatnych jednostek służy zdrowia, jednostek administracji państwowej, gmin oraz firm prywatnych. Zakres systemu zarządzania jakością spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2015.

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO I JAKOŚCIĄ REMONDIS Medison Rzeszów obejmuje zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne od państwowych i prywatnych jednostek służy zdrowia, jednostek administracji państwowej, gmin oraz firm prywatnych. Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego spełnia wymagania norm EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015. Obejmuje siedzibę Spółki zlokalizowaną w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 120.

 

POLITYKA JAKOŚCI REMONDIS Medison

Firma REMONDIS Medison Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. W trosce o bezpieczne środowisko zapewniamy profesjonalną i najwyższą jakość świadczonych usług gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych Klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych poprzez:

 • terminową realizację odbiorów odpadów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji obrotu odpadami,
 • indywidualne podejście do potrzeb Klienta.
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe: 

 • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
 • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
 • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • redukowanie liczby reklamacji.

Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości pracowników oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. W realizację niniejszej polityki jakości zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy REMONDIS Medison Sp. z o.o.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JAKOŚCI REMONDIS Medison Rzeszów

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W trosce o bezpieczne środowisko zapewniamy profesjonalną i najwyższą jakość świadczonych usług gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych poprzez:

 • terminową realizację odbiorów odpadów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji obrotu odpadami,
 • indywidualne podejście do potrzeb Klienta,
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.

Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe i środowiskowe:

 • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
 • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • redukowanie liczby reklamacji,
 • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochronę gleby,
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody. 

Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych  i przepisów, zwiększenie świadomości pracowników oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiska; zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 i ISO 14001. W realizację niniejszej polityki jakości i środowiska zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

Troska o ochronę środowiska

Stosujemy rozwiązania, dzięki którym transport i unieszkodliwianie odpadów w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. To dla nas bardzo ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od stanu środowiska w dużej mierze zależy przyszłość następnych pokoleń.
Potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Certyfikaty

REMONDIS Medison Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS